top of page

Gasoil professional

Gasoil Professional

​Des de Nuroil gestionem davant l'Agencia Tributària la devolució parcial de l'impost per l'ús de gasoil professional.


Qui es pot beneficiar de la devolució parcial?

 

  • Vehicles de motor destinats al transport de mercaderies amb un P.M.A igual o superior a 7,5 tones.

  • Vehicles de motor destinats al transport de passatgers inclosos a les categories M2 o M3.

  • Taxis proveïts d'autoritzacions i taxímetres.

A quant ascendeix la devolució?

 

  • 49 euros per cada 1.000 litres.

  • La quantia màxima de la devolució a percebre no excedirà de la que correspondria a 50.000 litres per vehicle i any, tret que es tracti de taxis, i en aquest cas la quantia màxima de la devolució no excedirà de la que correspondria a 5.000 litres per taxi i any.

bottom of page